1
octombrie
1 Comment
Posted in Legislatie

Legea detectivului particular, modificari si completari prin Legea 353/2004

Completari ulterioare ale legii ce reglementeaza exercitarea profesiei de detectiv particular si functionarea agentiilor de detectivi particulari precum si a cabinetelor individuale de detectivi privati din Romania. Prezenta lege modifica anumite articole din legea 329/2003 referitoare la detectivii particulari din Romania si agentiile de investigatii din Romania.  L E G E pentru modificarea şi completarea […]

2
septembrie
1 Comment
Posted in Legislatie

Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

1. Lege: “Art. 1. – (1) Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la: a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane; […]